Витяг з Єдиного реєстру адвокатів України

Цей витяг сформовано відповідно до Розділу ІІ, Статті 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI.

 № ВИД ІНФОРМАЦІЇ СФОРМОВАНІ ДАНІ
1.

Прізвище, Ім’я та По-батькові адвоката

Гарський Олександр В'ячеславович
2.

Номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

№ Свідоцтва: 232
Дата: 18.11.2002
Видано: Кіровоградська обласна КДКА
3.

Номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ( номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України )

№ рішення: 16
Дата: 18.11.2002
4.

Найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку

5.

Адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку
( Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності. )

Кіровоградська обл., Кіровоград
6.

Інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю

Призупинено
7.

Інші відомості, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI.

8.

Примітка:

Дані, не підтверджені адвокатом регіону на момент формування витягу
Голова Ради адвокатів Кіровоградської області
Ромаданова Г.Г.